Skip to main content

Organisatie

George & Eran Producties is een theatergezelschap, waarvan George Elias Tobal en Eran Ben-Michaël het hart vormen. De komende jaren werkt het gezelschap vanuit huistheater de Meervaart in Amsterdam. Het vertrekpunt van George & Eran Producties is een citaat van Tofik Dibi: “Als je je niet in de ander herkent, dan trek je je eigen bestaan in twijfel.”

Het gezelschap wil met zijn voorstellingen grip proberen te krijgen op brandende kwesties en gebeurtenissen die zich binnen en buiten de grenzen van de buurt, de stad of het land afspelen door ze een menselijk gezicht te geven. Het gezelschap wil in aard en werk een veranderend Nederland weerspiegelen, waarin een culturele en maatschappelijke diversiteit vanzelfsprekend is en waarmee een doelgroep kan worden bereikt waarvan de wereld nu te weinig in de podiumkunsten zichtbaar is. George & Eran Producties vertaalt deze missie in voorstellingen waarvan zij de teksten zelf hebben geschreven en die maatschappelijk geëngageerd, persoonlijk en humorvol zijn. De theatermakers hanteren daarbij een vorm waarin toneel en stand-up op een organische wijze bij elkaar komen.

In 2021 speelde de voorstelling George en Eran worden racisten nog een aantal keer. Ook werd de voorstelling, Brieven van Mia gemaakt met Rose Stories als co-producent. Ten slotte werd  George & Eran worden Veganisten gemaakt en getourd.

In 2022 zal de voorstelling, Hoe ik Talent voor het leven kreeg, opgepakt worden nadat de tour door de coronamaatregelen moest worden gestaakt. Deze grote zaal productie maakten wij samen met Wat We Doen, ICK, het Amsterdams Andalusische Orkest en Theater de Meervaart. Daarna zal de tournee plaatsvinden van Brieven van Mia met de premiere op 3 mei in Theater Carré, een tour door het land en afsluitend zal de voorstelling dat jaar ook nog spelen op Oerol.

In 2022 zal ook de eerste versie plaatsvinden van het George en Eran Toneelscholen festival. Ism de toneelschool in Amsterdam, Oerol, Over ’t IJ, Via Rudolphi en Theater de Meervaart, organiseren we een theatermaakstage van 2 maanden waarin studenten van De ATKA de kans krijgen onder begeleiding van de participerende organisaties een voorstelling te maken, maar ook alle facetten die daarvoor nodig zijn in de praktijk te leren. Van fondsaanvragen doen, tot pr-plannen maken en van produceren tot spelen op locatie. Als de pilot slaagt, zullen we dit de jaren daarna op grotere schaal, met meerdere scholen vervolgen. Deze maakstage krijgt in sommige gevallen ook een spin off bij een of meer van de participerende partijen.

Ook zal de grote zaal voorstelling Pryor dat jaar worden gemaakt ism De Veenfabriek en DeLaMar Theater. De voorstelling gaat over het leven van stand-up comedy icoon Richard Pryor, met 9 acteurs en 4 jazz muzikanten en zal eerste touren door de grote zalen in het land en daarna een maand in DeLaMar theater staan.

In de periode 2023-2024 maken we nog een nieuwe jeugdtheater voorstelling met als werktitel, PECH. Deze voorstelling produceren we samen met Theater De Krakeling. De voorstelling zal in premiere gaan op het festival van de Krakeling en daarna op landelijk tour gaan.

Een voorstelling die eerder geschreven is maar ook door coronamaatregelen niet op Oerol in premiere kon gaan, zal ook in deze periode worden gemaakt en op Oerol spelen, Nachtvlinders.

De voorstelling Jihad van Liefde keert tevens terug naar het toneel. Deze voorstelling werd net voor corona uitbrak gemaakt en speelde een tiental keer. De voorstelling zal door heel het land gaan Touren en werd gemaakt samen met de Meervaart en het Amsterdams Andalusische Orkest.

We hebben een dorpenproject, dat speciaal gemaakt zal worden in en voor de streek waar het verhaal zich afspeelt. In de taal of dialect die daar wordt gesproken.

Ten slotte zullen George & Eran een nieuwe voorstelling maken rondom de actualiteit van dat moment die te zien zal zijn op Oerol en aansluitend zal touren door heel het land.

Bestuur Stichting George & Eran Producties

Paulette Smit – voorzitter
Ronald Klamer – penningmeester
Djoere de Jong – bestuurslid
Noortje Thijssen – bestuurslid

Beloningsbeleid

Alle medewerkers worden betaald conform de CAO Toneel en Dans.

Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding van maximaal €180,- per maand en €1.800,- per jaar.

Het bestuur van Stichting George & Eran Producties is onbezoldigd.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft tot doel het voeren van een theatergezelschap waarin nieuwe, zelfgeschreven en bestaande stukken, vanuit onontkoombaar persoonlijke en maatschappelijke verhalen, worden verteld met een wereldwijze blik die een universele zeggingskracht heeft, alsmede al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt in de ruimste zin van het woord.

Jaarverslagen

– Jaarverslag en jaarrekening 2016
– Jaarverslag en jaarrekening 2017
– Jaarverslag en jaarrekening 2018
– Jaarverslag en jaarrekening 2019
– Jaarverslag en jaarrekening 2020
– Jaarverslag en jaarrekening 2021
Jaarverslag en jaarrekening 2022

Overige info

IBAN: NL23 TRIO 0391 0969 31
RSIN: 855894155
KvK: 64901262
BTW nummer: NL8558.94.155 B01