Skip to main content

Publieksonderzoek

Korte samenvatting

  • De QR-code op het kaartje verwijst naar de vragenlijst van het “Publieksonderzoek”, ondersteund door samenwerkende theaterproducenten en NAPK onder leiding van George & Eran Producties. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Ponder – Onderzoek en Advies. Op basis van uw antwoorden en die van andere bezoekers wordt het publiek van de voorstelling die u heeft bezocht in kaart gebracht.
  • Door het publiek van verschillende theatervoorstellingen te vergelijken wordt een beeld verkregen van welke toneelvoorstellingen welk publiek trekken. Hiermee kunnen vragen beantwoord worden als: welke verschillen zijn er onder bezoekers naar sociale en culturele achtergrond en hebben deze te maken met de toneelvoorstellingen zelf of (ook) met de locatie waar de voorstelling uitgevoerd wordt? Wat zijn motieven, triggers en ervaren obstakels bij theaterbezoek?

 

Aanleiding

Veel gezelschappen en podia hebben in hun missie staan dat ze inclusie en diversiteit belangrijk vinden, maar we merken in de sector dat we eigenlijk geen nauwkeurig beeld hebben wie ons publiek precies is, welke groepen we misschien nog niet bereiken, en wat de effecten zijn van ons inclusieve beleid op de publiekssamenstelling in de zaal. Allemaal zetten we tal van acties op touw om een publieksmix te genereren die een betere afspiegeling is van de samenleving, maar we weten niet in welke mate deze acties succesvol zijn. Gedeelde kennis over dat wat we allemaal als essentieel beschouwen, ontbreekt. Daarom vindt op initiatief van George en Eran Producties een grootschalig onderzoek plaats naar de effecten van het inclusieve beleid van gezelschappen op de samenstelling en de ervaringen van het publiek. Het onderzoek wordt  door ondersteund door Fonds 21. De uitvoering van het onderzoek is in handen van dr. Ineke  Nagel (Vrije Universiteit Amsterdam) en dr. Jacomijne Prins (Ponder – Onderzoek en Advies) in samenwerking met George en Eran Producties en de NAPK.

Doelstellingen

Het doel van het onderzoek is enerzijds om de samenstelling van het publiek scherper te definiëren en beleidsinstrumenten efficiënter in te zetten om deze groepen te bereiken, en anderzijds om kennis te bundelen en op een open manier te communiceren in de sector over het bereiken van nieuwe publieksgroepen. Door het onderzoek als een gezamenlijke inspanning op te vatten en uit te voeren onder meerdere gezelschappen, producties en theaters, wordt het mogelijk om sector-breed uitspraken te doen over welke strategieën het beste werken op welke plek en voor welke doelgroep. Door de onderzoeksresultaten te delen met de sector, bieden we iedereen inzicht in de inclusieve beleidsstrategieën die het beste bij zijn/haar/hen organisatie passen, wat uiteindelijk de diversiteit van bezoekers in de hele theatersector ten goede komt.

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd tijdens de theaterseizoenen 2022-2023 en 2023-2024. Er worden gegevens verzameld van bezoekers van zoveel mogelijk verschillende voorstellingen van gesubsidieerde gezelschappen binnen het genre theater. De onderzoekers brengen de variaties in de samenstelling van het publiek in kaart al naargelang de inhoudelijke kenmerken van de voorstellingen (thematiek, complexiteit, kwaliteit), en verder ook de culturele identiteit van de makers, de marketingacties en publiciteitskanalen van de deelnemende gezelschappen. Verder worden ook de speelplekken in kaart gebracht: wat is de locatie van het theater en welke doelgroepen trekt het aan?

De resultaten van het onderzoek zullen openbaar gemaakt worden via deze website. Ook kunt u hier de privacyverklaring vinden waarin staat hoe uw gegevens verwerkt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Vaessen (projectleider): iris@georgeeneranproducties.nl.

 

Lees de privacyverklaring